Urolige bein (restless legs)

Urolige bein, også kalt restless legs eller rastløse bein, vil si ubehag eller kriblinger i beina. Opptil 14 % av voksne opplever restless legs. Hva er årsaken til denne tilstanden og hva hjelper mot symptomene?

Urolige bein i senga

Hvorfor får noen urolige bein (restless legs)? 

Det finnes ingen åpenbar forklaring til hvorfor noen får restless legs. Det kan være arvelige faktorer som øker sjansen for at noen får sykdommen. I de fleste tilfellene er årsaken ikke kjent. I noen tilfeller kan sykdommen oppstå på grunn av andre tilstander, og kalles da for sekundær restless legs. Nyresykdommer, jern- og vitaminmangel, skader på nervesystemet og giktsykdommer er eksempler på dette. Restless legs kan også være en bivirkning av legemidler mot for eksempel epilepsi og depresjon. Når plagene er av en viss alvorlighetsgrad kalles det restless legs syndrom eller Willis-Ekboms sykdom.
 

Symptomer på urolige bein (restless legs)?

Typiske symptomer er kriblende, varmende, stikkende, sovende og brennende følelse og noen ganger smerter i det ene eller begge bena. Det er vanligst å ha plager i leggene, men noen kan også ha det på føtter og underarmer, og i sjeldne tilfeller i lårene. Symptomene er de samme uavhengig av årsaken til plagene. De som har restless legs syndrom pleier å oppleve: 

 • Trang til å bevege beina (og eventuelt armene) på grunn ubehaget
 • Denne trangen kommer først og fremst på når man er i ro, gjerne om kvelden og natten
 • Trangen lindres under aktiviteter, for eksempel ved gåing eller tøyeøvelser
 • Mange med restless legs syndrom sliter med trøtthet på dagtid, fordi tilstanden kan føre til søvnproblemer
 • Det finnes også en tilstand hvor man opplever kramper i beina

 

Hvordan bli kvitt urolige bein (restless legs)? 

Symptomene kan dempes gjennom ulike tiltak og medisinsk behandling.

Hva kan jeg gjøre selv? 

 • Symptomene lindres gjerne av bevegelse, for eksempel gåing eller tøying 
 • Massasje av beina kan hjelpe
 • God søvnhygiene er viktig
 • Alkohol og nikotin kan forverre tilstanden og bør unngås
 • Noen legemidler kan gi restless legs som bivirkning, så snakk med legen din dersom det kan gjelde deg 

Medisinsk behandling

Jern-tilskudd kan være hjelpe hvis det er snakk om en jernmangel, spesielt ved ferritin-nivåer under 50 (målt ved blodprøve hos fastlegen). Ved alvorlige symptomer kan reseptbelagte legemidler være aktuelle. Personer som tar legemidler mot restless legs syndrom bør følges opp jevnlig av lege for å vurdere effekt og eventuelle bivirkninger.
 

Har jeg urolige bein (restless legs)? 

Det finnes ingen undersøkelser som kan påvise at du har restless legs. Legen stiller diagnosen ut ifra symptomene du opplever. Legen kan ta blodprøver for å undersøke om symptomene skyldes en konkret sykdom.
 

Når bør jeg kontakte lege?

Hvis du har testet ut de ulike ikke-medisinske rådene uten at det hjelper, bør du snakke med legen din. Noen typer legemidler, bl.a. midler mot epilepsi eller depresjon, kan ha restless legs som bivirkning. Hvis du mistenker dette, bør du snakke med legen din.

Snakk med våre farmasøyter for råd - vi er her for å hjelpe!

Kilder: Nasjonal Kompetansesenter Helse Bergen - Restless legs syndrom, Felleskatalogen.

Publisert: Juni 2023

Viagra Reseptfri er et legemiddel for erektil dysfunksjon (impotens) for menn over 18 år. Legemiddelet passer ikke for alle og vi vil derfor spørre deg noen spørsmål for å forsikre oss om at du kan bruke Viagra Reseptfri. Informasjonen i dette skjema blir ikke lagret. Lurer du på noe spør oss gjerne på chatten underveis.

Velg kjønn:

Dette produktet er kun tilgjengelig for menn

Bruker du amylnitritt, også kjent som “poppers”?

Bruker du medisin mot hjertekrampe?

Tar du et legemiddel som inneholder ritonavir mot HIV-infeksjon?

Tar du et legemiddel som kalles riociguat (Adempas) mot høyt blodtrykk i lungene?

Har du hatt hjerteinfarkt eller slag de siste seks månedene?

Har du noe av følgende:

 • Lavt blodtrykk?

 • Høyt blodtrykk som ikke er godt behandlet?

 • Hjertekrampe (angina)?

 • Uregelmessige hjerteslag eller hjertebank (palpitasjoner)?

Har du noen gang hatt synstap på ett øye på grunn av skade på synsnerven eller en arvelig øyesykdom?

Erektil dysfunksjon (impotens) kan i noen tilfeller være et tidlig symptom på hjerte- og karsykdom eller diabetes. Det er derfor anbefalt at du tar kontakt med legen din innen 6 måneder dersom du opplever vedvarende behov for Viagra Reseptfri. Dette for å utelukke underliggende årsaker til impotensen.

Veiledning fra farmasøyt:

For å kjøpe Viagra Reseptfri er det et krav at man har kontakt med en farmasøyt under kjøpet. Vi oppretter derfor automatisk et chatvindu når du trykker videre, slik at du kan spørre oss om du lurer på noe i forhold til utfylling av skjema eller bruk av dette legemidlet. Dersom du heller vil at vi skal ringe deg på telefon, så er det bare å legge igjen telefonnummeret ditt i chat’en så tar en farmasøyt kontakt med deg umiddelbart.

På bakgrunn av dine svar kan du ikke kjøpe dette produktet reseptfritt. Er du usikker på et eller flere av spørsmålene, ta gjerne kontakt med oss. Du kan også kontakte din lege for mer informasjon om produktet.

For å sikre at du som kunde kan bruke Duraphat Reseptfri er vi pålagt til å stille deg noen spørsmål. Vi lagrer ikke informasjonen til senere, men bruker det for å sikre kontroll av hvem som får kjøpe produktet. Lurer du på noe, spør oss gjerne på chat eller telefon.

Høykonsentrert fluoridtannpasta skal kun brukes av vokse og ungdom over 16 år som har økt risiko for å få hull i tennene eller tannrøttene.

 • Hull i tennene (i løpet av de siste 3 årene)

 • Synlige tannrøtter

 • Vansker med tannhygiene (f.eks. tannregulering, sykdom)

 • Tørr munn av ulike årsaker (legemidler, rus, kreftbehandling, sykdommer, aldring)

På bakgrunn av dine svar kan du ikke kjøpe dette produktet reseptfritt. Er du usikker på et eller flere av spørsmålene, ta gjerne kontakt med oss. Du kan også kontakte din lege for mer informasjon om produktet.