Søvn og søvnproblemer

Søvn er helt nødvendig for alle. Les om hvor mye søvn vi trenger, hvorfor det så mange som har problemer med søvnen og hvilke metoder som finnes for å behandle søvnproblemer.

En klokke som står på nattbordet på soverommet

Hvorfor trenger vi søvn?

Søvn er et grunnleggende behov og er svært viktig for en god helse. Søvn påvirker både velvære, fysisk og psykisk helse. For lite søvn går ut over konsentrasjon, humør og er en risikofaktor for utvikling av ulike sykdommer. Ifølge enkelte teorier er søvnen nødvendig for å lagre og sortere inntrykk fra våken tilstand, lagring av informasjon i hukommelsen og dannelse av nye forbindelser i hjernen.
 

Hva er nok søvn?

Selv om alle trenger søvn, varierer søvnbehovet fra person til person. Gjennomsnittlig søvnlengde blant voksne ligger på 7-7,5 timer, og de fleste sover mellom 6 og 9 timer. Det er ikke bare antall timer med søvn som avgjør om man får dekket søvnbehovet. Kvaliteten på søvnen er også avgjørende. Dersom man er uthvilt på dagtid, er det et tegn på at man har sovet både nok og godt.
 

Søvnproblemer er vanlig

Én av tre har ukentlig problemer med søvnen, og omtrent én av ti sliter med alvorlige og langvarige søvnproblemer. Når søvnproblemene går utover funksjonen på dagtid kan det være snakk om en søvnlidelse. Noen sliter mest med innsovningen, andre med urolig nattesøvn og mange oppvåkninger.
 

Årsaker til søvnproblemer

Det er mange årsaker til søvnproblemer. Det er derfor viktig med grundig utredning hvis det blir langvarig. Stress, bekymringer, traumatiske hendelser og noen sykdommer kan føre til problemer med søvnen. Det kan også skyldes bivirkninger av legemidler. Søvnapné er en annen tilstand som kan føre til tretthet på dagtid. Uansett hva årsaken til søvnproblemene er bør man praktisere god søvnhygiene.
 

Ulike former for søvnsykdommer

Søvnsykdommer deles inn i ulike diagnosegrupper: insomni, søvnrelaterte respirasjonslidelser, sentrale hypersomnilidelser, søvnrelaterte bevegelseslidelser, parasomnier og døgnrytmelidelser. Søvnløshet (insomni) er den vanligste søvnlidelsen. Mange med langvarige søvnproblemer er deprimerte, og det er derfor spesielt viktig å utrede med tanke på psykisk lidelse.
 

Behandlingsmetoder ved søvnproblemer

Det finnes mange ulike råd og behandlingsformer ved søvnproblemer og søvnlidelser:

 • Søvnhygieniske råd: er ulike ikke-medisinske råd for å bedre søvn ved å bevare god døgnrytme, bygge opp søvnbehovet og redusere aktivering om kvelden og natten. 
 • Reseptfri behandling: er ulike midler i form av reseptfrie legemidler og kosttilskudd som fås kjøpt i apotek eller nettapotek.
 • Reseptbelagt behandling: er behandling med legemidler som forskrives av lege.
 • Stimuluskontroll: går ut på å korrigere uheldig søvnatferd, og å styrke assosiasjonen mellom søvn og seng. Pasienten får et sett med instruksjoner som skal følges nøye.
 • Søvnrestriksjon: går ut på å redusere tiden i sengen, til den tiden personen reelt sover. Man benytter søvndagbok til å regne ut hvor lang tid vedkommende sover.
 • Lysbehandling: går ut på å sitte foran spesialkonstruerte lysapparater på rundt 30 minutter eller lenger. Når på døgnet man utfører behandlingen varierer etter hvilken tilstand som skal behandles.
 • Avspenningsteknikker: er ulike teknikker som reduserer fysisk og mental aktivering, som for eksempel meditasjon.
   

Når bør jeg kontakte lege?

Dersom du opplever problemer med søvn over lengre tid og har forsøkt med reseptfrie midler og det ikke har hjulpet bør dette tas opp med lege. Dersom du sliter med å puste om natten eller har mange pustestans i løpet av natten bør dette undersøkes av lege.

Snakk med våre farmasøyter for råd - vi er her for å hjelpe!

Kilder: Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno), Helsenorge, Norsk Helseinformatikk, Felleskatalogen.

Oppdatert: Januar 2022

Viagra Reseptfri er et legemiddel for erektil dysfunksjon (impotens) for menn over 18 år. Legemiddelet passer ikke for alle og vi vil derfor spørre deg noen spørsmål for å forsikre oss om at du kan bruke Viagra Reseptfri. Informasjonen i dette skjema blir ikke lagret. Lurer du på noe spør oss gjerne på chatten underveis.

Velg kjønn:

Dette produktet er kun tilgjengelig for menn

Bruker du amylnitritt, også kjent som “poppers”?

Bruker du medisin mot hjertekrampe?

Tar du et legemiddel som inneholder ritonavir mot HIV-infeksjon?

Tar du et legemiddel som kalles riociguat (Adempas) mot høyt blodtrykk i lungene?

Har du hatt hjerteinfarkt eller slag de siste seks månedene?

Har du noe av følgende:

 • Lavt blodtrykk?

 • Høyt blodtrykk som ikke er godt behandlet?

 • Hjertekrampe (angina)?

 • Uregelmessige hjerteslag eller hjertebank (palpitasjoner)?

Har du noen gang hatt synstap på ett øye på grunn av skade på synsnerven eller en arvelig øyesykdom?

Erektil dysfunksjon (impotens) kan i noen tilfeller være et tidlig symptom på hjerte- og karsykdom eller diabetes. Det er derfor anbefalt at du tar kontakt med legen din innen 6 måneder dersom du opplever vedvarende behov for Viagra Reseptfri. Dette for å utelukke underliggende årsaker til impotensen.

Veiledning fra farmasøyt:

For å kjøpe Viagra Reseptfri er det et krav at man har kontakt med en farmasøyt under kjøpet. Vi oppretter derfor automatisk et chatvindu når du trykker videre, slik at du kan spørre oss om du lurer på noe i forhold til utfylling av skjema eller bruk av dette legemidlet. Dersom du heller vil at vi skal ringe deg på telefon, så er det bare å legge igjen telefonnummeret ditt i chat’en så tar en farmasøyt kontakt med deg umiddelbart.

På bakgrunn av dine svar kan du ikke kjøpe dette produktet reseptfritt. Er du usikker på et eller flere av spørsmålene, ta gjerne kontakt med oss. Du kan også kontakte din lege for mer informasjon om produktet.

For å sikre at du som kunde kan bruke Duraphat Reseptfri er vi pålagt til å stille deg noen spørsmål. Vi lagrer ikke informasjonen til senere, men bruker det for å sikre kontroll av hvem som får kjøpe produktet. Lurer du på noe, spør oss gjerne på chat eller telefon.

Høykonsentrert fluoridtannpasta skal kun brukes av vokse og ungdom over 16 år som har økt risiko for å få hull i tennene eller tannrøttene.

 • Hull i tennene (i løpet av de siste 3 årene)

 • Synlige tannrøtter

 • Vansker med tannhygiene (f.eks. tannregulering, sykdom)

 • Tørr munn av ulike årsaker (legemidler, rus, kreftbehandling, sykdommer, aldring)

På bakgrunn av dine svar kan du ikke kjøpe dette produktet reseptfritt. Er du usikker på et eller flere av spørsmålene, ta gjerne kontakt med oss. Du kan også kontakte din lege for mer informasjon om produktet.