Jodtabletter til atomberedskap

Barn og voksne under 40 år, gravide og ammende bør ha høydose jodtabletter liggende hjemme i beredskap. Dette er et føre-var tiltak dersom det skulle skje en atomhendelse. Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker. Jodtabletter kjøpes reseptfritt på apoteket.

Hvorfor ha jodtabletter hjemme?

Europas kjernekraftverk eldes, og det finnes reaktordrevne fartøy som seiler langs norskekysten. Ulykker i forbindelse med disse kan gi radioaktive utslipp som rammer Norge. 

Ved en atomulykke kan radioaktivt jod bli spredd via luften og tas opp i skjoldbruskkjertelen når man puster inn forurenset luft og/eller mat og drikke. Inntak av høydose jodtabletter blokkerer opptaket av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen og reduserer risikoen for å få skjoldbruskkjertelkreft. 

Hvem trenger jodtabletter?

Barn og unge under 18 år, gravide og ammende bør ta høydose jod i forbindelse med en atomhendelse. Grunnen til dette er at de har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod. Det kan også være aktuelt med jodtabletter for voksne mellom 18 og 40 år.
 

Når skal man ta jodtabletter?

Kriseutvalget for atomberedskap vil gi råd om når det er aktuelt å ta jodtabletter. Rådene vil gis via helsemyndighetene og det vil også komme informasjon på nettsiden til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Råd om å ta tablettene vil ofte bli gitt sammen med et råd om å oppholde seg innendørs i opptil 2 døgn. For best mulig effekt skal dosen tas så snart som mulig ved ankomst av nedfall. Det er derfor viktig å ha tablettene lagret hjemme.

Jodtabletter beskytter bare mot radioaktivt jod, og ikke mot andre radioaktive stoffer.

Hvilke jodtabletter skal tas ved atomulykke?

Høydose jodtabletter inneholder virkestoffet kaliumjodid. Husk at høydose jodtabletter ikke må forveksles med kosttilskudd med jod.

 1. Jodix 130 mg tabletter 10 stk
  Jodix Jodix 130 mg tabletter 10 stk
  kr 179
  På lager
  - +
 2. Jodix 130 mg tabletter 100 stk
  Jodix Jodix 130 mg tabletter 100 stk
  kr 799
  På lager
  - +
 3. Kaliumjodid 65 mg tabletter 10 stk
  Serb Kaliumjodid 65 mg tabletter 10 stk
  kr 129
  På lager
  - +

Dosering av jod ved atomhendelser

Jodix 130 mg tabletter

Tablettene kan tygges, knuses eller svelges hele og skal tas med rikelig væske.

Les informasjonsarket til Jodix 130 mg tabletter før bruk.

​​​​​Kaliumjodid SERB 65 mg tabletter

 • Voksne og ungdom over 12 år: 2 tabletter (130 mg) som enkeltdose.
 • Barn mellom 3 og 12 år: 1 tablett (65 mg) som enkeltdose.
 • Barn mellom 1 måned og 3 år: 1/2 tablett (32 mg) som enkeltdose.
 • Nyfødte under 1 måned: 1/4 tablett (16 mg) som enkeltdose.

Tablettene kan tygges, knuses eller svelges hele og skal tas med rikelig væske.

Les informasjonsarket til Kaliumjodid 65 mg tabletter før bruk.
 

Hvem skal ikke ta jodtabletter?

De over 40 år har svært liten risiko for å kreft i skjoldbruskkjertelen. Personer som har operert bort skjoldbruskkjertelen trenger heller ikke ta jodtabletter.

Jodtabletter bør ikke tas ved allergi overfor kaliumjodid. Ved betennelse i skjoldbruskkjertelen, forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjonen eller ved dermatitis herpetiformis (Duhrings sykdom) bør man snakke med lege før man bruker jodtabletter.
 

Kan jodtablettene tas etter utløpsdato?

Ja, det er gjort tester som viser at jodtablettene er svært stabile. Det betyr at de beholder kvaliteten selv etter utløpsdato. Husk å oppbevare tablettene tørt og i romtemperatur. 
 

Ønsker du å vite mer?

Lytt til vår episode om høydose jod her.

Snakk med våre farmasøyter for råd - vi er her for å hjelpe!

Kilder: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Felleskatalogen

Oppdatert: Mars 2022

Viagra Reseptfri er et legemiddel for erektil dysfunksjon (impotens) for menn over 18 år. Legemiddelet passer ikke for alle og vi vil derfor spørre deg noen spørsmål for å forsikre oss om at du kan bruke Viagra Reseptfri. Informasjonen i dette skjema blir ikke lagret. Lurer du på noe spør oss gjerne på chatten underveis.

Velg kjønn:

Dette produktet er kun tilgjengelig for menn

Bruker du amylnitritt, også kjent som “poppers”?

Bruker du medisin mot hjertekrampe?

Tar du et legemiddel som inneholder ritonavir mot HIV-infeksjon?

Tar du et legemiddel som kalles riociguat (Adempas) mot høyt blodtrykk i lungene?

Har du hatt hjerteinfarkt eller slag de siste seks månedene?

Har du noe av følgende:

 • Lavt blodtrykk?

 • Høyt blodtrykk som ikke er godt behandlet?

 • Hjertekrampe (angina)?

 • Uregelmessige hjerteslag eller hjertebank (palpitasjoner)?

Har du noen gang hatt synstap på ett øye på grunn av skade på synsnerven eller en arvelig øyesykdom?

Erektil dysfunksjon (impotens) kan i noen tilfeller være et tidlig symptom på hjerte- og karsykdom eller diabetes. Det er derfor anbefalt at du tar kontakt med legen din innen 6 måneder dersom du opplever vedvarende behov for Viagra Reseptfri. Dette for å utelukke underliggende årsaker til impotensen.

Veiledning fra farmasøyt:

For å kjøpe Viagra Reseptfri er det et krav at man har kontakt med en farmasøyt under kjøpet. Vi oppretter derfor automatisk et chatvindu når du trykker videre, slik at du kan spørre oss om du lurer på noe i forhold til utfylling av skjema eller bruk av dette legemidlet. Dersom du heller vil at vi skal ringe deg på telefon, så er det bare å legge igjen telefonnummeret ditt i chat’en så tar en farmasøyt kontakt med deg umiddelbart.

På bakgrunn av dine svar kan du ikke kjøpe dette produktet reseptfritt. Er du usikker på et eller flere av spørsmålene, ta gjerne kontakt med oss. Du kan også kontakte din lege for mer informasjon om produktet.

For å sikre at du som kunde kan bruke Duraphat Reseptfri er vi pålagt til å stille deg noen spørsmål. Vi lagrer ikke informasjonen til senere, men bruker det for å sikre kontroll av hvem som får kjøpe produktet. Lurer du på noe, spør oss gjerne på chat eller telefon.

Høykonsentrert fluoridtannpasta skal kun brukes av vokse og ungdom over 16 år som har økt risiko for å få hull i tennene eller tannrøttene.

 • Hull i tennene (i løpet av de siste 3 årene)

 • Synlige tannrøtter

 • Vansker med tannhygiene (f.eks. tannregulering, sykdom)

 • Tørr munn av ulike årsaker (legemidler, rus, kreftbehandling, sykdommer, aldring)

På bakgrunn av dine svar kan du ikke kjøpe dette produktet reseptfritt. Er du usikker på et eller flere av spørsmålene, ta gjerne kontakt med oss. Du kan også kontakte din lege for mer informasjon om produktet.