Jodix 130 mg tabletter 10 stk

- i handlekurven +
i handlekurven
På lager
SKU
012104
kr 179

Jodtabletter til beredtskap ved radioaktivt nedfall forårsaket av atomeksplosjon eller atomulykke.

Jodix tabletter er et reseptfritt legemiddel som inneholder 130 mg kaliumjodid. Brukes til voksne og barn for å forebygge effekten av radioaktivt jod på skjoldbruskkjertelen, ved radioaktivt nedfall forårsaket av atomeksplosjon eller atomulykke. Anbefales til barn og voksne under 40 år, inkludert gravide og ammende. Skal kun tas etter anbefaling fra myndighetene. Les infoarket til Jodix her.

Informasjon om jodtabletter til atomberedskap.

Informasjon om holdbarhet: Det er gjort tester som viser at jodtablettene er svært stabile og beholder kvaliteten selv etter utløpsdato. Husk å oppbevare tablettene tørt og i romtemperatur. Kilde: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Dosering:
Voksne og barn over 12 år: 1 tablett som én enkelt dose.
Barn fra 3 år til 12 år: 1/2 tablett som én enkelt dose.
Barn under 3 år: Følg doseringen som beskrevet her.

Tablettene kan tygges, knuses eller svelges hele og skal tas med rikelig væske.

Viktig informasjon:
Jodtabletter ved atomulykker (Jodix) må ikke forveksles med kosttilskudd med jod. Trenger du daglig kosttilskudd med jod, f.eks ved graviditet, spør apoteket.

Råd om å ta tablettene vil ofte bli gitt sammen med et råd om å oppholde seg innendørs i opptil 2 døgn. For best mulig effekt skal dosen tas så snart som mulig ved ankomst av nedfall. Tabletter bør derfor alltid være tilgjengelige hjemme, på arbeidsplassen og i tilfluktsrom. Som hovedregel skal personer med stoffskiftesykdommer også ta jodtablett ved atomhendelser. Ta kontakt med legen.

Skal ikke brukes dersom man er allergisk overfor innholdsstoffene. Ved betennelse i skjoldbruskkjertelen, dermatitis herpetiformis (Duhrings sykdom) eller vaskulitt i forbindelse med reduserte komplimentnivåer skal lege kontaktes.

Les pakningsvedlegget før bruk. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du er gravid eller ammer.

Vis mer informasjon Vis mindre informasjon
 • Produktegenskaper

  • SKU: 012104
  • Merker: Jodix
  • Forpakningsstørrelse: 10 stk
  • Klassifisering: Reseptfritt Legemiddel
 • Ingredienser

  Innhold per tablett. Virkestoff: Kaliumjodid 130 mg. Andre innholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose, kolloidal vannfri silika og magnesiumstearat.

Viagra Reseptfri er et legemiddel for erektil dysfunksjon (impotens) for menn over 18 år. Legemiddelet passer ikke for alle og vi vil derfor spørre deg noen spørsmål for å forsikre oss om at du kan bruke Viagra Reseptfri. Informasjonen i dette skjema blir ikke lagret. Lurer du på noe spør oss gjerne på chatten underveis.

Velg kjønn:

Dette produktet er kun tilgjengelig for menn

Bruker du amylnitritt, også kjent som “poppers”?

Bruker du medisin mot hjertekrampe?

Tar du et legemiddel som inneholder ritonavir mot HIV-infeksjon?

Tar du et legemiddel som kalles riociguat (Adempas) mot høyt blodtrykk i lungene?

Har du hatt hjerteinfarkt eller slag de siste seks månedene?

Har du noe av følgende:

 • Lavt blodtrykk?

 • Høyt blodtrykk som ikke er godt behandlet?

 • Hjertekrampe (angina)?

 • Uregelmessige hjerteslag eller hjertebank (palpitasjoner)?

Har du noen gang hatt synstap på ett øye på grunn av skade på synsnerven eller en arvelig øyesykdom?

Erektil dysfunksjon (impotens) kan i noen tilfeller være et tidlig symptom på hjerte- og karsykdom eller diabetes. Det er derfor anbefalt at du tar kontakt med legen din innen 6 måneder dersom du opplever vedvarende behov for Viagra Reseptfri. Dette for å utelukke underliggende årsaker til impotensen.

Veiledning fra farmasøyt:

For å kjøpe Viagra Reseptfri er det et krav at man har kontakt med en farmasøyt under kjøpet. Vi oppretter derfor automatisk et chatvindu når du trykker videre, slik at du kan spørre oss om du lurer på noe i forhold til utfylling av skjema eller bruk av dette legemidlet. Dersom du heller vil at vi skal ringe deg på telefon, så er det bare å legge igjen telefonnummeret ditt i chat’en så tar en farmasøyt kontakt med deg umiddelbart.

På bakgrunn av dine svar kan du ikke kjøpe dette produktet reseptfritt. Er du usikker på et eller flere av spørsmålene, ta gjerne kontakt med oss. Du kan også kontakte din lege for mer informasjon om produktet.

For å sikre at du som kunde kan bruke Duraphat Reseptfri er vi pålagt til å stille deg noen spørsmål. Vi lagrer ikke informasjonen til senere, men bruker det for å sikre kontroll av hvem som får kjøpe produktet. Lurer du på noe, spør oss gjerne på chat eller telefon.

Høykonsentrert fluoridtannpasta skal kun brukes av vokse og ungdom over 16 år som har økt risiko for å få hull i tennene eller tannrøttene.

 • Hull i tennene (i løpet av de siste 3 årene)

 • Synlige tannrøtter

 • Vansker med tannhygiene (f.eks. tannregulering, sykdom)

 • Tørr munn av ulike årsaker (legemidler, rus, kreftbehandling, sykdommer, aldring)

På bakgrunn av dine svar kan du ikke kjøpe dette produktet reseptfritt. Er du usikker på et eller flere av spørsmålene, ta gjerne kontakt med oss. Du kan også kontakte din lege for mer informasjon om produktet.