Cysticina mot urinveisinfeksjon

Cysticina er det første reseptfrie legemidlet mot urinveisinfeksjon for kvinner. Her får du nyttig informasjon om legemidlet og hvordan det brukes.

Urinveisinfeksjon

Kort om urinveisinfeksjon

Urinveisinfeksjon, også kalt blærekatarr eller cystitt, er en vanlig tilstand som skyldes en infeksjon i urinveiene. Tilstanden kan gi symptomer som svie når du tisser, at du må tisse ofte og smerte i nedre del av magen. Urinveisinfeksjon oppstår vanligvis når bakterier kommer inn i urinveiene, og kvinner er mer utsatt enn menn. Hvert år blir én av ti norske kvinner behandlet med antibiotika for urinveisinfeksjon.

 1. Cysticina tabletter 40 stk
  Cysticina Cysticina tabletter 40 stk
  kr 209
  På lager
  - +

Hva er Cysticina?

Cysticina tabletter er det første reseptfrie legemiddelet som er utviklet for å lindre symptomer på milde, tilbakevendende nedre urinveisinfeksjoner hos kvinner over 18 år. Cysticina inneholder ekstrakter fra melbærblader, bjørkeblader og kjempegullris. Legemidlet er et plantebasert legemiddel basert på lang brukstradisjon, og er uten antibiotika.
 

Hvem passer Cysticina for?

Cysticina egner seg for kvinner som er plaget av tilbakevendende urinveisinfeksjoner og som er godt kjent med symptomene. For denne gruppen kan Cysticina være et effektivt behandlingsalternativ som man kan ha i beredskap hjemme eller med seg på reise.  
 

Hvordan brukes Cysticina?

Behandlingen startes så fort symptomene oppstår. Doseringen er 2 tabletter som tas 2-3 ganger daglig. Tablettene svelges hele med et glass vann eller annen væske. Det er viktig at du får i deg nok væske under behandlingen, for å sikre at urinmengden øker og bakteriene skylles ut med urinen.

Legemidlet kan brukes i maksimalt 2 uker. Hvis du fortsatt har symptomer etter at det har gått 4 dager eller symptomene forverres under bruk, bør du ta kontakt med lege.
 

Viktig å vite om Cysticina

Er du usikker på om du har en urinveisinfeksjon er det viktig at dette undersøkes av lege først. Cysticina skal kun brukes etter at alvorlige tilstander har blitt utelukket av lege.

Dersom du er gravid eller ammer og har symptomer på urinveisinfeksjon bør du ta kontakt med lege. Cysticina skal ikke brukes dersom du er allergisk mot noen av innholdsstoffene. Les pakningsvedlegget før du starter med å bruke Cysticina.

 1. Cysticina tabletter 40 stk
  Cysticina Cysticina tabletter 40 stk
  kr 209
  På lager
  - +

Snakk med våre farmasøyter for råd - vi er her for å hjelpe!

Kilder: Produsentinformasjon, Felleskatalogen, Helsenorge

Publisert: Oktober 2023
 

Viagra Reseptfri er et legemiddel for erektil dysfunksjon (impotens) for menn over 18 år. Legemiddelet passer ikke for alle og vi vil derfor spørre deg noen spørsmål for å forsikre oss om at du kan bruke Viagra Reseptfri. Informasjonen i dette skjema blir ikke lagret. Lurer du på noe spør oss gjerne på chatten underveis.

Velg kjønn:

Dette produktet er kun tilgjengelig for menn

Bruker du amylnitritt, også kjent som “poppers”?

Bruker du medisin mot hjertekrampe?

Tar du et legemiddel som inneholder ritonavir mot HIV-infeksjon?

Tar du et legemiddel som kalles riociguat (Adempas) mot høyt blodtrykk i lungene?

Har du hatt hjerteinfarkt eller slag de siste seks månedene?

Har du noe av følgende:

 • Lavt blodtrykk?

 • Høyt blodtrykk som ikke er godt behandlet?

 • Hjertekrampe (angina)?

 • Uregelmessige hjerteslag eller hjertebank (palpitasjoner)?

Har du noen gang hatt synstap på ett øye på grunn av skade på synsnerven eller en arvelig øyesykdom?

Erektil dysfunksjon (impotens) kan i noen tilfeller være et tidlig symptom på hjerte- og karsykdom eller diabetes. Det er derfor anbefalt at du tar kontakt med legen din innen 6 måneder dersom du opplever vedvarende behov for Viagra Reseptfri. Dette for å utelukke underliggende årsaker til impotensen.

Veiledning fra farmasøyt:

For å kjøpe Viagra Reseptfri er det et krav at man har kontakt med en farmasøyt under kjøpet. Vi oppretter derfor automatisk et chatvindu når du trykker videre, slik at du kan spørre oss om du lurer på noe i forhold til utfylling av skjema eller bruk av dette legemidlet. Dersom du heller vil at vi skal ringe deg på telefon, så er det bare å legge igjen telefonnummeret ditt i chat’en så tar en farmasøyt kontakt med deg umiddelbart.

På bakgrunn av dine svar kan du ikke kjøpe dette produktet reseptfritt. Er du usikker på et eller flere av spørsmålene, ta gjerne kontakt med oss. Du kan også kontakte din lege for mer informasjon om produktet.

For å sikre at du som kunde kan bruke Duraphat Reseptfri er vi pålagt til å stille deg noen spørsmål. Vi lagrer ikke informasjonen til senere, men bruker det for å sikre kontroll av hvem som får kjøpe produktet. Lurer du på noe, spør oss gjerne på chat eller telefon.

Høykonsentrert fluoridtannpasta skal kun brukes av vokse og ungdom over 16 år som har økt risiko for å få hull i tennene eller tannrøttene.

 • Hull i tennene (i løpet av de siste 3 årene)

 • Synlige tannrøtter

 • Vansker med tannhygiene (f.eks. tannregulering, sykdom)

 • Tørr munn av ulike årsaker (legemidler, rus, kreftbehandling, sykdommer, aldring)

På bakgrunn av dine svar kan du ikke kjøpe dette produktet reseptfritt. Er du usikker på et eller flere av spørsmålene, ta gjerne kontakt med oss. Du kan også kontakte din lege for mer informasjon om produktet.