Omgangssyke

Omgangssyke er svært smittsomt og er en vanlig årsak til diaré og oppkast. Omgangssyke skyldes en virusinfeksjon i tarmene og det er høysesong for smitte om vinteren.

En kvinne som holder seg for magen på grunn av omgangssyke

Symptomer på omgangssyke

Typiske symptomer er akutt kvalme, oppkast og diaré. Det er også vanlig med feber, hodepine, mage- og muskelsmerter. Symptomene varer normalt i noen dager. Man slutter vanligvis å kaste opp etter 1-2 dager, mens diaréen kan vare lenger.
 

Årsak til omgangssyke

Omgangssyke skyldes en virusinfeksjon i tarmen. Sykdommen kan ramme alle og kan bli alvorlig hos små barn. Smitte skjer mellom personer som er tett på hverandre, grunnet manglende håndvask eller via dråpesmitte fra hoste og spytt.

Man kan også smittes via overflater som dørhåndtak, forurenset mat eller drikkevann. Det finnes ulike virus som kan gi diaré og oppkast. Norovirus er den mest vanlige av disse.
 

Hvordan forebygge omgangssyke?

Det viktigste man gjør for å forebygge smitte er hyppig og grundig håndhygiene. Det er spesielt viktig etter toalettbesøk, før måltider og matlaging. Har man ikke såpe og vann tilgjengelig er hånddesinfeksjon et alternativ, men det er ikke like effektivt mot noroviruset.

Den som er syk bør være ekstra nøye med håndhygiene og bruke eget håndkle eller engangstørklær. Ved rengjøring av overflater etter oppkast eller avføring bør dette gjøres så raskt som mulig.
 

Behandling av omgangssyke

Det viktigste er å erstatte væsketapet. Hos de fleste vil infeksjonen gå over av seg selv i løpet av få dager.

Hvis små barn blir syke er det ekstra viktig å sørge for at de får erstattet væsketapet siden de raskere blir uttørket. Følg med på tegn til uttørring. Typiske tegn kan være at barnet virker irritabelt eller urolig, er tørst og produserer mindre og mørkere gul urin.

Tiltak ved omgangssyke:

 • Drikk ofte og små mengder om gangen.
 • Voksne og barn anbefales væskeerstatning fra apoteket siden de inneholder riktig sammensetning av salter.
 • Ved akutt diaré på tur kan voksne og barn over 12 år bruke et reseptfritt legemiddel for å stoppe diaréen i en kort periode. Ved høy feber eller kraftige magesmerter skal man ikke bruke dette.
   

Når kan man dra tilbake til jobb, skole eller barnehage?

Barn og de som jobber i barnehage eller har en jobb hvor man jobber tett på andre eller håndterer mat bør det gå 48 timer før man vender tilbake. Man kan være smittsom etter at symptomene har gitt seg, så det er ekstra viktig med hyppig og grundig håndhygiene de første dagene etter at man har blitt frisk. Utover dette så anses man som frisk når man er symptomfri og føler seg bra igjen.
 

Når bør man kontakte lege?

Kontakt lege ved tegn til uttørring, langvarige symptomer eller blodig oppkast eller diaré. Spedbarn som har kraftig diaré eller kaster opp bør alltid undersøkes av lege. Ha lav terskel for å kontakte lege når små barn har omgangssyke, og du mistenker for lite væskeinntak.

Snakk med våre farmasøyter for råd - vi er her for å hjelpe!

Kilder: Folkehelseinstituttet, Helsenorge, Norsk Helseinformatikk

Oppdatert: Januar 2022

Viagra Reseptfri er et legemiddel for erektil dysfunksjon (impotens) for menn over 18 år. Legemiddelet passer ikke for alle og vi vil derfor spørre deg noen spørsmål for å forsikre oss om at du kan bruke Viagra Reseptfri. Informasjonen i dette skjema blir ikke lagret. Lurer du på noe spør oss gjerne på chatten underveis.

Velg kjønn:

Dette produktet er kun tilgjengelig for menn

Bruker du amylnitritt, også kjent som “poppers”?

Bruker du medisin mot hjertekrampe?

Tar du et legemiddel som inneholder ritonavir mot HIV-infeksjon?

Tar du et legemiddel som kalles riociguat (Adempas) mot høyt blodtrykk i lungene?

Har du hatt hjerteinfarkt eller slag de siste seks månedene?

Har du noe av følgende:

 • Lavt blodtrykk?

 • Høyt blodtrykk som ikke er godt behandlet?

 • Hjertekrampe (angina)?

 • Uregelmessige hjerteslag eller hjertebank (palpitasjoner)?

Har du noen gang hatt synstap på ett øye på grunn av skade på synsnerven eller en arvelig øyesykdom?

Erektil dysfunksjon (impotens) kan i noen tilfeller være et tidlig symptom på hjerte- og karsykdom eller diabetes. Det er derfor anbefalt at du tar kontakt med legen din innen 6 måneder dersom du opplever vedvarende behov for Viagra Reseptfri. Dette for å utelukke underliggende årsaker til impotensen.

Veiledning fra farmasøyt:

For å kjøpe Viagra Reseptfri er det et krav at man har kontakt med en farmasøyt under kjøpet. Vi oppretter derfor automatisk et chatvindu når du trykker videre, slik at du kan spørre oss om du lurer på noe i forhold til utfylling av skjema eller bruk av dette legemidlet. Dersom du heller vil at vi skal ringe deg på telefon, så er det bare å legge igjen telefonnummeret ditt i chat’en så tar en farmasøyt kontakt med deg umiddelbart.

På bakgrunn av dine svar kan du ikke kjøpe dette produktet reseptfritt. Er du usikker på et eller flere av spørsmålene, ta gjerne kontakt med oss. Du kan også kontakte din lege for mer informasjon om produktet.

For å sikre at du som kunde kan bruke Duraphat Reseptfri er vi pålagt til å stille deg noen spørsmål. Vi lagrer ikke informasjonen til senere, men bruker det for å sikre kontroll av hvem som får kjøpe produktet. Lurer du på noe, spør oss gjerne på chat eller telefon.

Høykonsentrert fluoridtannpasta skal kun brukes av vokse og ungdom over 16 år som har økt risiko for å få hull i tennene eller tannrøttene.

 • Hull i tennene (i løpet av de siste 3 årene)

 • Synlige tannrøtter

 • Vansker med tannhygiene (f.eks. tannregulering, sykdom)

 • Tørr munn av ulike årsaker (legemidler, rus, kreftbehandling, sykdommer, aldring)

På bakgrunn av dine svar kan du ikke kjøpe dette produktet reseptfritt. Er du usikker på et eller flere av spørsmålene, ta gjerne kontakt med oss. Du kan også kontakte din lege for mer informasjon om produktet.