Migrene

Migrene er anfall med kraftig og pulserende hodepine som kan vare mellom 4-72 timer. 
Smertene er ofte ledsaget av kvalme, oppkast og lysskyhet. 

Hva er migrene?

Migrene er en kronisk sykdom som kjennetegnes av anfall med kraftig og pulserende hodepine. Smertene er ofte ledsaget av kvalme, oppkast og lysskyhet. Et anfall kan vare mellom 4-72 timer. 
 

Symptomer på migrene

Symptomer på et migreneanfall er ensidig, pulserende hodepine, ofte ledsaget av kvalme, oppkast og lysskyhet. Hvilken side av hodet som rammes kan variere fra anfall til anfall. Mellom 10-40 % opplever at smerten kan være på begge sider eller starte på den ene siden og så bli generell. Noen opplever varselsymptomer like før et anfall. Dette kalles "aura". Migrene kan deles inn i to typer:

Migrene med aura: Før selve hodepinen har du for eksempel synsforstyrrelser, talevansker, svimmelhet eller halvisidige sanseforstyrrelser og noen kan oppleve dobbeltsyn. Disse symptomene utvikler seg gradvis i løpet av 5-10 minutter og går over i løpet av den neste timen. Etter disse aurasymptomene får du alvorlig hodepine, men du kan også oppleve aurasymptomer uten påfølgende hodepine. Aurasymptomene kan også oppstå samtidig som hodepinen.

Migrene uten aura: Et anfall med hodepine som vanligvis varer mellom 4-72 timer. Hodepineanfallet har flere av følgende karakteristika: Hodpinen er halvisidig, smerten er pulserende, hodepinen er moderat til alvorlig. Smertene blir ofte verre ved fysisk aktivitet. Ca. 2 av 3 av alle migrenepasienter har migrene uten aura.
 

Hodepine eller migrene? Test deg selv

Dersom du sliter med mye vondt i hodet og mistenker at du har migrene bør du stille deg tre spørsmål, også kalt PIN-koden:

 • Er du ømfintlig for lys når du har hodepine? (Photophobia)
 • Førte hodepinen til at du har vært borte fra jobb/skole eller ikke kunnet fungere én dag eller mer de siste tre måndene? (Indisposed)
 • Blir du kvalm eller uvel når du har hodepine? (Nausea)

Har du svart ja på to av tre spørsmål, er det 93% sannsynlighet for at det er migrene du har.
Dersom du har svart ja på alle tre spørsmål, er det 98% sannsynlighet for at det er migrene.
 

Hvorfor får jeg migrene?

Migrene er ikke en farlig sykdom, men anfallene kan være veldig irriterende og ubehagelige. Årsaken til at vi får migreneanfall er ikke fullstendig klarlagt, men forskere mener at det er en nevrovaskulær sykdom. Det vi si at anfallene skyldes feil i nerveceller og i blodsirkulasjonen i hjernen. Forskere tror at endringer i nerveimpulser fører til endringer i blodomløpet, og at dette utløser smerten. 

Blant kvinner spiller åpenbart de hormonelle faktorene inn. I puberteten øker forekomsten av migrene og ved opphør av mensturasjon avtar forekomsten og intensiteten av plagene. Under graviditet endres hodepinen der de fleste blir bedre, men noen blir også verre. Arv er også trolig av betydning når det gjelder hvem som utvikler migrene.

For personer med migrene er det ytre faktorer, ofte kalt triggere, som kan fremprovosere et migreneanfall. De vanligste triggerne for dette er stress, søvnmangel og hvile etter stress. Ulike typer mat og drikke som ost, appelsin, sjokolade, rødvin og alkohol kan også være triggere.

 

Når bør jeg kontakte lege?

 • Dersom du har hyppig eller sterk hodpine du ikke kjenner årsaken til.
 • Ved bruk av reseptfrie smertestillende legemidler og at dette ikke hjelper
 • Dersom du er over 50 år og opplever migrene eller migrenelignende hodepine.

Snakk med våre farmasøyter for råd - vi er her for å hjelpe!

Kilder: Norsk Helseinformatikk (NHI), Helse Norge, Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL)

Oppdatert: April 2021

Viagra Reseptfri er et legemiddel for erektil dysfunksjon (impotens) for menn over 18 år. Legemiddelet passer ikke for alle og vi vil derfor spørre deg noen spørsmål for å forsikre oss om at du kan bruke Viagra Reseptfri. Informasjonen i dette skjema blir ikke lagret. Lurer du på noe spør oss gjerne på chatten underveis.

Velg kjønn:

Dette produktet er kun tilgjengelig for menn

Bruker du amylnitritt, også kjent som “poppers”?

Bruker du medisin mot hjertekrampe?

Tar du et legemiddel som inneholder ritonavir mot HIV-infeksjon?

Tar du et legemiddel som kalles riociguat (Adempas) mot høyt blodtrykk i lungene?

Har du hatt hjerteinfarkt eller slag de siste seks månedene?

Har du noe av følgende:

 • Lavt blodtrykk?

 • Høyt blodtrykk som ikke er godt behandlet?

 • Hjertekrampe (angina)?

 • Uregelmessige hjerteslag eller hjertebank (palpitasjoner)?

Har du noen gang hatt synstap på ett øye på grunn av skade på synsnerven eller en arvelig øyesykdom?

Erektil dysfunksjon (impotens) kan i noen tilfeller være et tidlig symptom på hjerte- og karsykdom eller diabetes. Det er derfor anbefalt at du tar kontakt med legen din innen 6 måneder dersom du opplever vedvarende behov for Viagra Reseptfri. Dette for å utelukke underliggende årsaker til impotensen.

Veiledning fra farmasøyt:

For å kjøpe Viagra Reseptfri er det et krav at man har kontakt med en farmasøyt under kjøpet. Vi oppretter derfor automatisk et chatvindu når du trykker videre, slik at du kan spørre oss om du lurer på noe i forhold til utfylling av skjema eller bruk av dette legemidlet. Dersom du heller vil at vi skal ringe deg på telefon, så er det bare å legge igjen telefonnummeret ditt i chat’en så tar en farmasøyt kontakt med deg umiddelbart.

På bakgrunn av dine svar kan du ikke kjøpe dette produktet reseptfritt. Er du usikker på et eller flere av spørsmålene, ta gjerne kontakt med oss. Du kan også kontakte din lege for mer informasjon om produktet.

For å sikre at du som kunde kan bruke Duraphat Reseptfri er vi pålagt til å stille deg noen spørsmål. Vi lagrer ikke informasjonen til senere, men bruker det for å sikre kontroll av hvem som får kjøpe produktet. Lurer du på noe, spør oss gjerne på chat eller telefon.

Høykonsentrert fluoridtannpasta skal kun brukes av vokse og ungdom over 16 år som har økt risiko for å få hull i tennene eller tannrøttene.

 • Hull i tennene (i løpet av de siste 3 årene)

 • Synlige tannrøtter

 • Vansker med tannhygiene (f.eks. tannregulering, sykdom)

 • Tørr munn av ulike årsaker (legemidler, rus, kreftbehandling, sykdommer, aldring)

På bakgrunn av dine svar kan du ikke kjøpe dette produktet reseptfritt. Er du usikker på et eller flere av spørsmålene, ta gjerne kontakt med oss. Du kan også kontakte din lege for mer informasjon om produktet.