Kvinnehelse

Kvinnehelse handler blant annet om sykdommer og utfordringer som rammer kvinner, eller som mange kvinner opplever i løpet av livet. Les om hvorfor dette er et viktig tema!

Fire kvinner som smiler og er ute i naturen

Hva er kvinnehelse? 

Begrepet kvinnehelse kan defineres på flere måter. En fellesnevner er at kvinnehelse handler om sykdom og plager som kun rammer kvinner. Like mye handler kvinnehelse om sykdom som rammes av mange kvinner, eller som rammes ulikt enn hos menn. Begrepet kan også brukes i forbindelse med forebyggende og helsefremmende tiltak hos kvinner. Kvinnehelse er folkehelse.
 

Hvorfor fokus på kvinnehelse? 

Det er mange viktige grunner til å rette søkelyset mot kvinnehelse og kvinnesykdommer. Det er fortsatt mye vi ikke vet når det gjelder sykdom og plager som rammes av kvinner. Det er kjent at kvinner opplever mer sykdom enn menn, og lever lenger enn menn. Kvinner får mer kroniske sykdommer og blir oftere langtidssykemeldte og uføre. Sykdom som spesifikt rammer kvinner tar lenger tid å diagnostisere, samt at dagens behandlingsformer ikke nødvendigvis er gode nok på grunn av for lite kunnskap.
 

Sykdom som rammer kvinner 

Det finnes en rekke sykdommer og tilstander som kun rammes av kvinner, eller som veldig mange kvinner opplever i løpet av livet. Her har du en kort oppsummering av et utvalg av disse:
 

Menstruasjonsplager

Det er vanlig med plager knyttet til menstruasjon, for eksempel PMS, kraftige blødninger og smerter, med ulike alvorlighetsgrad. Hos noen kvinner kan menstruasjonssmerter komme av endometriose eller bekkeninfeksjon. 
 

Endometriose

Endometriose er en tilstand der vev som ligner slimhinnen i livmoren begynner å vokse utenfor livmoren, og kan hos noen være smertefullt. Tilstanden kan hos noen gjøre det vanskelig å bli gravid. Årsaken til endometriose er ukjent, og er et av områdene innen kvinnehelse som bør forskes mer på.
 

Underlivsplager

Plager i underlivet, slik som skjedekatarr, underlivssopp, blærekatarr vil så godt som alle kvinner oppleve en eller flere ganger i løpet av livet. Selv om dette som regel er ufarlige tilstander, kan det være svært ubehagelig. En del kvinner opplever å få kroniske plager, som kan gå utover både generell livskvalitet og seksuallivet.
 

Plager under graviditet 

Mange kvinner opplever endringer i kroppen under graviditeten som kan føre til plager i ulike grad. Svangerskapskvalme er vanlig hos de fleste som er gravide, i tillegg til halsbrann, forstoppelse og bekkenløsning. Noen opplever svangerskapet som en fin periode i livet, mens andre får såpass store og alvorlige plager som krever behandling og tett oppfølging. Et eksempel på dette er svangerskapsforgiftning, også kalt preeklampsi. Symptomene er som regel milde, men må alltid tas alvorlig. Årsaken til svangerskapsforgiftning (preeklampsi) er ikke fullt ut kjent. 
 

Fødselsdepresjon

Følelsesmessige svingninger er helt normalt etter fødselen. Hos noen nybakte mødre går det likevel over til en fødselsdepresjon. Vi mangler sikre tall på hvor mange som rammes av norske kvinner, men i USA rapporteres det at 13 prosent rammes etter fødsel. Hva som er årsaken til fødselsdepresjoner er uvisst, men det ser ut til å være en kombinasjon av flere faktorer, deriblant arv og endring av hormonnivå. Et fåtall kan også oppleve en fødselspsykose, som er en akuttmedisinsk tilstand og krever rask behandling. 
 

Hjertesykdom hos kvinner 

De ulike sykdommene som rammer hjerte- og karsystemet har ofte ulike symptombilder, og kvinner har ofte andre og svakere symptomer enn menn. Derfor bør kvinner være ekstra oppmerksomme på vage symptomer som ikke nødvendigvis er brystsmerter.
 

Overgangsalder

I tillegg er det tilstander som rammer mange kvinner under og etter overgangsalder, som for eksempel hetetokter. De fleste kvinner opplever dette under overgangsalder, og hos noen starter det allerede før menstruasjon opphører. En annen vanlig plage når østrogennivået faller er tørrhet i skjede. Begge deler er ufarlige tilstander, men kan være svært plagsomme og gode råd og behandling er viktig.
 

Kreftsykdom hos kvinner

Det finnes om lag 200 ulike kreftformer, og noen av disse er spesifikke for kvinner. De vanligste kreftformene blant kvinner er brystkreft, lungekreft, kreft i tykktarm, og hudkreft (utenom melanom). Livmorhalskreft er en sykdom som rammer unge kvinner, og som ofte er helt uten symptomer i tidlig fase. I Norge får alle kvinner fra 25 til 69 år en oppfordring om å ta livmorhalsprøve hvert tredje år. Ved å ta livmorhalsprøve kan celleforandringer oppdages tidlig og behandles, og risiko for livmorhalskreft vil reduseres.
 

Hvorfor forske mer på kvinnehelse?

Det er et sterkt behov for å forske mer på sykdom som både rammer kvinner og menn, da sykdom og symptomer kan rammes ulikt mellom kjønn. Det har blitt tatt lite hensyn til kjønn i den medisinske forskningen. Kvinner har tidligere vært underrepresentert i store, randomiserte kliniske studier. I tillegg er det mer data om sykdom og behandling av kvinner i fruktbar alder, og mindre om unge og eldre kvinner. Den eneste måten å få mer kunnskap på er å fortsette å forske videre på kvinnekroppen og sykdom som rammer kvinner i alle aldre.
 

Snakk med legen din

Har du plager eller symptomer som ikke går over er det viktig å ta kontakt med lege. En rekker plager kan lindres eller behandles, og ved alvorlige tilstander vil tidlig diagnose og behandling kunne føre til bedre prognoser.

Snakk med våre farmasøyter for råd - vi er her for å hjelpe!
 

Les mer

Kilder: Norsk helseinformatikk (NHI), Helsenorge, Kreftforeningen, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL), Sanitetskvinnene

Publisert: September 2022

Viagra Reseptfri er et legemiddel for erektil dysfunksjon (impotens) for menn over 18 år. Legemiddelet passer ikke for alle og vi vil derfor spørre deg noen spørsmål for å forsikre oss om at du kan bruke Viagra Reseptfri. Informasjonen i dette skjema blir ikke lagret. Lurer du på noe spør oss gjerne på chatten underveis.

Velg kjønn:

Dette produktet er kun tilgjengelig for menn

Bruker du amylnitritt, også kjent som “poppers”?

Bruker du medisin mot hjertekrampe?

Tar du et legemiddel som inneholder ritonavir mot HIV-infeksjon?

Tar du et legemiddel som kalles riociguat (Adempas) mot høyt blodtrykk i lungene?

Har du hatt hjerteinfarkt eller slag de siste seks månedene?

Har du noe av følgende:

  • Lavt blodtrykk?

  • Høyt blodtrykk som ikke er godt behandlet?

  • Hjertekrampe (angina)?

  • Uregelmessige hjerteslag eller hjertebank (palpitasjoner)?

Har du noen gang hatt synstap på ett øye på grunn av skade på synsnerven eller en arvelig øyesykdom?

Erektil dysfunksjon (impotens) kan i noen tilfeller være et tidlig symptom på hjerte- og karsykdom eller diabetes. Det er derfor anbefalt at du tar kontakt med legen din innen 6 måneder dersom du opplever vedvarende behov for Viagra Reseptfri. Dette for å utelukke underliggende årsaker til impotensen.

Veiledning fra farmasøyt:

For å kjøpe Viagra Reseptfri er det et krav at man har kontakt med en farmasøyt under kjøpet. Vi oppretter derfor automatisk et chatvindu når du trykker videre, slik at du kan spørre oss om du lurer på noe i forhold til utfylling av skjema eller bruk av dette legemidlet. Dersom du heller vil at vi skal ringe deg på telefon, så er det bare å legge igjen telefonnummeret ditt i chat’en så tar en farmasøyt kontakt med deg umiddelbart.

På bakgrunn av dine svar kan du ikke kjøpe dette produktet reseptfritt. Er du usikker på et eller flere av spørsmålene, ta gjerne kontakt med oss. Du kan også kontakte din lege for mer informasjon om produktet.

For å sikre at du som kunde kan bruke Duraphat Reseptfri er vi pålagt til å stille deg noen spørsmål. Vi lagrer ikke informasjonen til senere, men bruker det for å sikre kontroll av hvem som får kjøpe produktet. Lurer du på noe, spør oss gjerne på chat eller telefon.

Høykonsentrert fluoridtannpasta skal kun brukes av vokse og ungdom over 16 år som har økt risiko for å få hull i tennene eller tannrøttene.

  • Hull i tennene (i løpet av de siste 3 årene)

  • Synlige tannrøtter

  • Vansker med tannhygiene (f.eks. tannregulering, sykdom)

  • Tørr munn av ulike årsaker (legemidler, rus, kreftbehandling, sykdommer, aldring)

På bakgrunn av dine svar kan du ikke kjøpe dette produktet reseptfritt. Er du usikker på et eller flere av spørsmålene, ta gjerne kontakt med oss. Du kan også kontakte din lege for mer informasjon om produktet.