Influensa

Mellom desember til april hvert år rammes folket på den nordlige halvkule av såkalt sesonginfluensa. Influensa smitter lett, men går som regel over av seg selv. Noen grupper er mer utsatt for å bli alvorlig syke hvis de blir smittet av influensavirus.

En dame og en mann som knyter seg fordi de har influensa

Hva er influensa og hvordan smitter det?

Influensa er en smittsom virusinfeksjon som skyldes ulike influensavirus. Influensavirus forandrer seg litt fra år til år, og det gjør at immunforsvaret vårt ikke kjenner igjen viruset når man blir smittet på nytt. Hvis viruset endrer seg mye, kan det føre til epidemier eller i verste fall pandemier. Influensa smitter lett ved dråpe-, luft- eller kontaktsmitte.
 

Symptomer på influensa

Symptomer som feber, muskelsmerter, hodepine og nedsatt allmenntilstand er typiske symptomer på influensa. I tillegg kan man få luftveissymptomer som rennende nese, sår hals og tørrhoste. Mageplager som oppkast og diaré er sjeldne hos voksne, men kan opptre hos barn. Influensasymptomer kommer gjerne brått på, og varer som regel i sju til ti dager.
 

Forebygging av influensa

God håndhygiene er viktig for å unngå å bli smittet. For å unngå å smitte andre når man selv er smittet er god hånd- og hostehygiene og å bli hjemme når man er syk, viktige tiltak. Det finnes også vaksine mot influensa som blant andre anbefales til de i risikogrupper.
 

Hvordan behandles influensa?

Influensa går som regel over av seg selv. Har man først blitt smittet behandles først og fremst symptomene av sykdommen. Det er viktig å hvile og sørge for at man får i seg nok væske. Ved behov for å lindre smerter eller få ned feberen er førstevalget legemidler med virkestoffet paracetamol. Unntaket er hos personer med alvorlig leversykdom. Følg alltid doseringen og les pakningsvedlegget før bruk av reseptfrie legemidler.

Det finnes spesifikk antiviral behandling for de som har behov det, etter vurdering fra lege.
 

Bør jeg ta vaksine mot influensa?

Vaksinasjon mot influensa er den beste måten å beskytte seg mot influensa på. Influensa kan føre til alvorlig sykdom hos risikogrupper. Det er snakk om rundt 1,6 millioner mennesker i Norge som er i risikogrupper. Personer i risikogruppene bør derfor ta vaksine mot influensa hvert år, og vaksinen bør helst tas mellom oktober og desember.

Risikogrupper som bør ta influensavaksine:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke
 • Alle som er 65 år eller eldre
 • Alle med kronisk sykdom hvor influensa utgjør en alvorlig helserisiko
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem

I tillegg bør følgende grupper ta influensavaksine:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • De som bor med svært immunsupprimerte pasienter for å beskytte den immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser
   

Når bør jeg kontakte lege?

Dersom du har symptomer på influensa og har utfordringer med pusten, ikke får i deg nok drikke, kaster opp eller er gravid eller er i en av risikogruppene bør du kontakte lege. Dersom du får store problemer med å puste, smerter i brystet, føler deg forvirret eller får andre alvorlige symptomer, ring 113.

Snakk med våre farmasøyter for råd - vi er her for å hjelpe!
 

Les mer

Kilder: Folkehelseinstituttet (FHI), Helsenorge

Oppdatert: Oktober 2022

Viagra Reseptfri er et legemiddel for erektil dysfunksjon (impotens) for menn over 18 år. Legemiddelet passer ikke for alle og vi vil derfor spørre deg noen spørsmål for å forsikre oss om at du kan bruke Viagra Reseptfri. Informasjonen i dette skjema blir ikke lagret. Lurer du på noe spør oss gjerne på chatten underveis.

Velg kjønn:

Dette produktet er kun tilgjengelig for menn

Bruker du amylnitritt, også kjent som “poppers”?

Bruker du medisin mot hjertekrampe?

Tar du et legemiddel som inneholder ritonavir mot HIV-infeksjon?

Tar du et legemiddel som kalles riociguat (Adempas) mot høyt blodtrykk i lungene?

Har du hatt hjerteinfarkt eller slag de siste seks månedene?

Har du noe av følgende:

 • Lavt blodtrykk?

 • Høyt blodtrykk som ikke er godt behandlet?

 • Hjertekrampe (angina)?

 • Uregelmessige hjerteslag eller hjertebank (palpitasjoner)?

Har du noen gang hatt synstap på ett øye på grunn av skade på synsnerven eller en arvelig øyesykdom?

Erektil dysfunksjon (impotens) kan i noen tilfeller være et tidlig symptom på hjerte- og karsykdom eller diabetes. Det er derfor anbefalt at du tar kontakt med legen din innen 6 måneder dersom du opplever vedvarende behov for Viagra Reseptfri. Dette for å utelukke underliggende årsaker til impotensen.

Veiledning fra farmasøyt:

For å kjøpe Viagra Reseptfri er det et krav at man har kontakt med en farmasøyt under kjøpet. Vi oppretter derfor automatisk et chatvindu når du trykker videre, slik at du kan spørre oss om du lurer på noe i forhold til utfylling av skjema eller bruk av dette legemidlet. Dersom du heller vil at vi skal ringe deg på telefon, så er det bare å legge igjen telefonnummeret ditt i chat’en så tar en farmasøyt kontakt med deg umiddelbart.

På bakgrunn av dine svar kan du ikke kjøpe dette produktet reseptfritt. Er du usikker på et eller flere av spørsmålene, ta gjerne kontakt med oss. Du kan også kontakte din lege for mer informasjon om produktet.

For å sikre at du som kunde kan bruke Duraphat Reseptfri er vi pålagt til å stille deg noen spørsmål. Vi lagrer ikke informasjonen til senere, men bruker det for å sikre kontroll av hvem som får kjøpe produktet. Lurer du på noe, spør oss gjerne på chat eller telefon.

Høykonsentrert fluoridtannpasta skal kun brukes av vokse og ungdom over 16 år som har økt risiko for å få hull i tennene eller tannrøttene.

 • Hull i tennene (i løpet av de siste 3 årene)

 • Synlige tannrøtter

 • Vansker med tannhygiene (f.eks. tannregulering, sykdom)

 • Tørr munn av ulike årsaker (legemidler, rus, kreftbehandling, sykdommer, aldring)

På bakgrunn av dine svar kan du ikke kjøpe dette produktet reseptfritt. Er du usikker på et eller flere av spørsmålene, ta gjerne kontakt med oss. Du kan også kontakte din lege for mer informasjon om produktet.