Hjelpemidler når du skal ta medisinen din

Det er ikke alltid enkelt å ta legemidler eller tilskudd slik som anbefalt. Da er det godt at det finnes gode og praktiske hjelpemidler som kan gjøre det litt enklere for deg eller barnet ditt. Her finner du en oversikt de mest vanlige hjelpemidlene.

En hånd med en hvit tablett

Medisindosetter 

Det er fort gjort å glemme å ta legemidlene til riktig tidspunkt. Enten du bruker ett eller flere legemidler er medisindosett er et godt hjelpemiddel for å huske og ta legemidlene. Noen dosetter kommer med flere rom per dag for de som tar legemidler flere ganger om dagen. Slike doseringsesker egner seg kun for tabletter og kapsler som kan tas ut av originalemballasjen.
 

Tablettdeler  

Trenger du å dele en tablett i to eller fire så er det fornuftig å bruke en tablettdeler. Da får du delt den opp i to helt like deler. Vær obs på at ikke alle tabletter kan deles. Dette skal stå beskrevet i pakningsvedlegget som følger med legemidlet.
 

Tablettknuser  

Klarer ikke du eller barnet ditt å svelge tablettene hel? Noen legemidler fås i andre formuleringer, som for eksempel i form av mikstur. Dersom det ikke finnes, er et alternativ å knuse tabletten med en tablettknuser og blande ut i drikke. Vær obs på at ikke alle tabletter kan knuses. Dette skal stå beskrevet i pakningsvedlegget som følger med legemidlet. Spør gjerne oss i Apotera om råd.
 

Øyedråpestøtte 

Dette er et hjelpemiddel som gjør det lettere å dryppe øynene med øyedråper. Noen typer fungerer også for engangspipetter.
 

Måleredskap

Dersom du skal bruke et legemiddel i flytende form (mikstur eller sirup) så er det viktig å bruk et egnet måleredskap slik at du får riktig oppmålt dose. Måleredskap skal som hovedregel følge med legemidlet. Det er også mulig å kjøpe måleredskap.
 

Verdt å vite når du bruker legemidler

Ønsker du å lese om hva som er verdt å vite når du bruker et legemiddel? Les om dette her.
 

Spør oss om råd

Har du eller barnet ditt utfordringer med å ta et legemiddel eller har du spørsmål om et legemiddel du bruker eller skal begynne å bruke kan du ta kontakt med oss.

Snakk med våre farmasøyter for råd - vi er her for å hjelpe!

Kilder: Leverandørinformasjon

Oppdatert: April 2022

Viagra Reseptfri er et legemiddel for erektil dysfunksjon (impotens) for menn over 18 år. Legemiddelet passer ikke for alle og vi vil derfor spørre deg noen spørsmål for å forsikre oss om at du kan bruke Viagra Reseptfri. Informasjonen i dette skjema blir ikke lagret. Lurer du på noe spør oss gjerne på chatten underveis.

Velg kjønn:

Dette produktet er kun tilgjengelig for menn

Bruker du amylnitritt, også kjent som “poppers”?

Bruker du medisin mot hjertekrampe?

Tar du et legemiddel som inneholder ritonavir mot HIV-infeksjon?

Tar du et legemiddel som kalles riociguat (Adempas) mot høyt blodtrykk i lungene?

Har du hatt hjerteinfarkt eller slag de siste seks månedene?

Har du noe av følgende:

  • Lavt blodtrykk?

  • Høyt blodtrykk som ikke er godt behandlet?

  • Hjertekrampe (angina)?

  • Uregelmessige hjerteslag eller hjertebank (palpitasjoner)?

Har du noen gang hatt synstap på ett øye på grunn av skade på synsnerven eller en arvelig øyesykdom?

Erektil dysfunksjon (impotens) kan i noen tilfeller være et tidlig symptom på hjerte- og karsykdom eller diabetes. Det er derfor anbefalt at du tar kontakt med legen din innen 6 måneder dersom du opplever vedvarende behov for Viagra Reseptfri. Dette for å utelukke underliggende årsaker til impotensen.

Veiledning fra farmasøyt:

For å kjøpe Viagra Reseptfri er det et krav at man har kontakt med en farmasøyt under kjøpet. Vi oppretter derfor automatisk et chatvindu når du trykker videre, slik at du kan spørre oss om du lurer på noe i forhold til utfylling av skjema eller bruk av dette legemidlet. Dersom du heller vil at vi skal ringe deg på telefon, så er det bare å legge igjen telefonnummeret ditt i chat’en så tar en farmasøyt kontakt med deg umiddelbart.

På bakgrunn av dine svar kan du ikke kjøpe dette produktet reseptfritt. Er du usikker på et eller flere av spørsmålene, ta gjerne kontakt med oss. Du kan også kontakte din lege for mer informasjon om produktet.

For å sikre at du som kunde kan bruke Duraphat Reseptfri er vi pålagt til å stille deg noen spørsmål. Vi lagrer ikke informasjonen til senere, men bruker det for å sikre kontroll av hvem som får kjøpe produktet. Lurer du på noe, spør oss gjerne på chat eller telefon.

Høykonsentrert fluoridtannpasta skal kun brukes av vokse og ungdom over 16 år som har økt risiko for å få hull i tennene eller tannrøttene.

  • Hull i tennene (i løpet av de siste 3 årene)

  • Synlige tannrøtter

  • Vansker med tannhygiene (f.eks. tannregulering, sykdom)

  • Tørr munn av ulike årsaker (legemidler, rus, kreftbehandling, sykdommer, aldring)

På bakgrunn av dine svar kan du ikke kjøpe dette produktet reseptfritt. Er du usikker på et eller flere av spørsmålene, ta gjerne kontakt med oss. Du kan også kontakte din lege for mer informasjon om produktet.