Covid-19 selvtest

De første selvtestene for hjemmebruk er nå godkjent for salg i Norge og hos Apotera finner du nå selvtester fra Boson Biotech i 1-pack, 5-pack eller 10-pack. Men hvor sikre er testene og kan man stole på at de gir et riktig svar? Her vil vi forklare litt om hvordan en slik test fungerer, hvem testene passer for og hvilke begrensninger en slik test har.

Om testene

Selvtestene fra Boson Biotech er av typen SARS-CoV-2 Antigen hurtigtest som baserer seg på immunokromatografi. Testen inneholder antistoff for covid-19 som vil binde seg til antigen fra coronaviruset fra testpersonens neseprøve. Bindingen forårsaker en fargeendring i testkassetten og testen avleses som positiv. Dersom testen ikke detekterer antigener i prøven vil det ikke bli fargeendring og testen avleses som negativ.
 

Hvordan tar man testen

Testpakken inneholder alt du trenger for å utføre testingen. Bufferløsning som dryppes ned i en beholder, vattpinne for prøvetaking i fremre nese (2-3 cm inn i neseborene) og testkassett hvor prøven dryppes. Prøvesvaret kan avleses etter 15-20 minutter. Det følger med detaljert bruksanvisning på norsk i pakken. Etter åpning skal testen brukes med en gang. I uåpnet tilstand er testen holdbar til utløpsdato oppgitt på pakken, som på de testene vi har på lager for øyeblikket er over ett år. Barn kan også testes, men personer under 14 år bør assisteres av en voksen.
 

Når er testen egnet

PCR-laboratorietest tatt av på testsentrene er fortsatt førstevalget for å avdekke covid-19 infeksjon, da en slik test er mer følsom og vil avdekke flere sykdomstilfeller enn hurtigtester. Hurtigtestene på markedet i dag har imidlertid blitt bedre enn de var tidligere og er et nyttig supplement til PCR-tester, blant annet ved lange prøvesvartider eller ved smitteutbrudd for raskt å kunne teste mange. Det at du nå kan teste deg hjemmefra før sosiale sammenkomster kan også bidra til å redusere smitte i samfunnet nå når ting åpner opp igjen.
 

Gir testen pålitelig svar

For hurtigtester snakker vi ofte om sensitivitet og spesifisitet, som er tall på hvor bra testen er på å gi riktige prøvesvar. Boson Biotech oppgir følgende tall:

Sensitivitet

96,77 %

Spesifisitet

99,20 %

 

Sensitiviteten til testen et mål på hvor mange av et utvalg prøver som testen klarer å gi riktig svar på. Et tall på 96,77 indikerer at testen klarer å avdekke 96,77 % av de positive prøvene i utvalget, og gir altså få falske negative svar. Sensitiviteten er avhengig av mengden virus i øvre luftveier til testpersonen, som lang ut i sykdomsforløpet vil være for lav til å detekteres i en hurtigtest. Veiledende tidsrom der testen er egnet er derfor 1-2 dager før symptomstart til 5-7 dager etter symptomstart.

Spesifisitet gir et mål på hvor god testen er på å gi positivt svar på akkurat det antigenet den er laget for å oppdage. Dersom testen blir positiv på en person som egentlig er frisk, er testen det vi kaller falsk positiv og antistoffet har kanskje reagert med et annet stoff i prøven.
 

Negativt svar - hva gjør du?

Dersom du nylig har vært i et område med smitteutbrudd eller i kontakt med personer som har vært smittet og har symptomer, anbefaler vi å ta en bekreftende prøve på testsenter eller å gjenta hurtigtesting hjemme etter cirka en dag. Virusmengden i fremre del av nesen helt i starten av en infeksjon kan være for lav til å detekteres. Har du hatt symptomer i mange dager kan virusmengden har falt betraktelig og være for lav til å slå ut på hurtigtesten. Hold deg likevel hjemme til du er frisk og feberfri selv om du har fått negativ prøve på hurtigtesten.
 

Positivt svar - hva da?

Dersom testen gir deg et positivt resultat for covid-19 kan dette bety at du er smittet av korona. Du skal da umiddelbart ta kontakt med din kommunes koronatelefon for bekreftelse av prøven med en PCR-laboratorietest og videre oppfølging. Husk å betrakte deg selv som smittet.
 

Reisedokumentasjon og karantenebestemmelser

Hurtigtester tatt hjemme av pasienten selv erstatter ikke PCR-laboratorietester eller antigen hurtigtester tatt på legekontor med tanke på for eksempel reisedokumentasjon. Ta kontakt med legekontor for utførelse av overvåket testing og husk å følge helsemyndighetenes bestemmelser vedrørende reiser og karantebestemmelser.

Snakk med våre farmasøyter for råd - vi er her for å hjelpe!

Kilder: Boson Biontech informasjonsmateriell og Folkehelseinstituttet

Oppdatert: Juli 2021

Viagra Reseptfri er et legemiddel for erektil dysfunksjon (impotens) for menn over 18 år. Legemiddelet passer ikke for alle og vi vil derfor spørre deg noen spørsmål for å forsikre oss om at du kan bruke Viagra Reseptfri. Informasjonen i dette skjema blir ikke lagret. Lurer du på noe spør oss gjerne på chatten underveis.

Velg kjønn:

Dette produktet er kun tilgjengelig for menn

Bruker du amylnitritt, også kjent som “poppers”?

Bruker du medisin mot hjertekrampe?

Tar du et legemiddel som inneholder ritonavir mot HIV-infeksjon?

Tar du et legemiddel som kalles riociguat (Adempas) mot høyt blodtrykk i lungene?

Har du hatt hjerteinfarkt eller slag de siste seks månedene?

Har du noe av følgende:

  • Lavt blodtrykk?

  • Høyt blodtrykk som ikke er godt behandlet?

  • Hjertekrampe (angina)?

  • Uregelmessige hjerteslag eller hjertebank (palpitasjoner)?

Har du noen gang hatt synstap på ett øye på grunn av skade på synsnerven eller en arvelig øyesykdom?

Erektil dysfunksjon (impotens) kan i noen tilfeller være et tidlig symptom på hjerte- og karsykdom eller diabetes. Det er derfor anbefalt at du tar kontakt med legen din innen 6 måneder dersom du opplever vedvarende behov for Viagra Reseptfri. Dette for å utelukke underliggende årsaker til impotensen.

Veiledning fra farmasøyt:

For å kjøpe Viagra Reseptfri er det et krav at man har kontakt med en farmasøyt under kjøpet. Vi oppretter derfor automatisk et chatvindu når du trykker videre, slik at du kan spørre oss om du lurer på noe i forhold til utfylling av skjema eller bruk av dette legemidlet. Dersom du heller vil at vi skal ringe deg på telefon, så er det bare å legge igjen telefonnummeret ditt i chat’en så tar en farmasøyt kontakt med deg umiddelbart.

På bakgrunn av dine svar kan du ikke kjøpe dette produktet reseptfritt. Er du usikker på et eller flere av spørsmålene, ta gjerne kontakt med oss. Du kan også kontakte din lege for mer informasjon om produktet.

For å sikre at du som kunde kan bruke Duraphat Reseptfri er vi pålagt til å stille deg noen spørsmål. Vi lagrer ikke informasjonen til senere, men bruker det for å sikre kontroll av hvem som får kjøpe produktet. Lurer du på noe, spør oss gjerne på chat eller telefon.

Høykonsentrert fluoridtannpasta skal kun brukes av vokse og ungdom over 16 år som har økt risiko for å få hull i tennene eller tannrøttene.

  • Hull i tennene (i løpet av de siste 3 årene)

  • Synlige tannrøtter

  • Vansker med tannhygiene (f.eks. tannregulering, sykdom)

  • Tørr munn av ulike årsaker (legemidler, rus, kreftbehandling, sykdommer, aldring)

På bakgrunn av dine svar kan du ikke kjøpe dette produktet reseptfritt. Er du usikker på et eller flere av spørsmålene, ta gjerne kontakt med oss. Du kan også kontakte din lege for mer informasjon om produktet.