Verdt å vite om legemidlene du bruker

Skal du begynne å ta et nytt legemiddel eller lurer du på hva du bør vite om legemidlene du bruker? Les her for å finne ut av hva som er verdt å vite for å sikre riktig og trygg bruk. 

En mann som leser på pakningen til et legemiddel

Legemidler skal forebygge, lege eller lindre sykdom eller smerter. Det er en forutsetning at de blir tatt på riktig måte for å oppnå ønsket virkning. Hvis du bruker et legemiddel feil kan det hindre det i å virke som det skal, og i enkelte tilfeller kan det gjøre deg dårligere. Les om hva som skal til for riktig og trygg bruk av legemidler. 
 

Vet du dette om legemidlene dine?

 • Hvorfor skal jeg bruke legemidlet? 
 • Når og hvor lenge skal jeg ta legemidlet? 
 • Kan jeg ta legemidlet sammen med mat, andre legemidler eller kosttilskudd? 
 • Hvordan skal legemidlet oppbevares (i romtemperatur eller kjøleskap)?
 • Er det noen bivirkninger jeg bør vite om? 
   

Viktige punkter for trygg bruk 

 • Ta legemidlet nøyaktig slik som anbefalt 
 • Kontakt lege hvis du ikke merker effekt eller opplever bivirkninger 
 • Ikke gi bort eller bruk andres reseptbelagte legemidler  
 • Les pakningsvedlegget til legemidlet før du skal bruke det
   

Gode hjelpemidler ved bruk av legemidler 

Det kan dukke opp ulike utfordringer knyttet til bruk av legemidler. Man kan glemme å ta legemidlene, miste oversikten over hvilke som skal tas når eller ha vanskeligheter med å innta legemidlene. Se oversikten over de praktiske hjelpemidlene man kan ha behov for ved bruk av ulike typer legemidler. 
 

Har du spørsmål? Snakk med lege eller apotek

Opplever du bivirkninger eller ikke opplever ønsket effekt av et legemiddel du bruker bør du ta kontakt med legen din. I noen tilfeller er det aktuelt at legen endrer doseringen eller bytter til et annet legemiddel. 

Er det noe du lurer på om et legemiddel du bruker eller skal begynne å bruke? Ta kontakt med oss så vil en av våre farmasøyter hjelpe deg.

Snakk med våre farmasøyter for råd - vi er her for å hjelpe!

Kilder: NHI, Statens Legemiddelverk

Oppdatert: Mars 2022

Viagra Reseptfri er et legemiddel for erektil dysfunksjon (impotens) for menn over 18 år. Legemiddelet passer ikke for alle og vi vil derfor spørre deg noen spørsmål for å forsikre oss om at du kan bruke Viagra Reseptfri. Informasjonen i dette skjema blir ikke lagret. Lurer du på noe spør oss gjerne på chatten underveis.

Velg kjønn:

Dette produktet er kun tilgjengelig for menn

Bruker du amylnitritt, også kjent som “poppers”?

Bruker du medisin mot hjertekrampe?

Tar du et legemiddel som inneholder ritonavir mot HIV-infeksjon?

Tar du et legemiddel som kalles riociguat (Adempas) mot høyt blodtrykk i lungene?

Har du hatt hjerteinfarkt eller slag de siste seks månedene?

Har du noe av følgende:

 • Lavt blodtrykk?

 • Høyt blodtrykk som ikke er godt behandlet?

 • Hjertekrampe (angina)?

 • Uregelmessige hjerteslag eller hjertebank (palpitasjoner)?

Har du noen gang hatt synstap på ett øye på grunn av skade på synsnerven eller en arvelig øyesykdom?

Erektil dysfunksjon (impotens) kan i noen tilfeller være et tidlig symptom på hjerte- og karsykdom eller diabetes. Det er derfor anbefalt at du tar kontakt med legen din innen 6 måneder dersom du opplever vedvarende behov for Viagra Reseptfri. Dette for å utelukke underliggende årsaker til impotensen.

Veiledning fra farmasøyt:

For å kjøpe Viagra Reseptfri er det et krav at man har kontakt med en farmasøyt under kjøpet. Vi oppretter derfor automatisk et chatvindu når du trykker videre, slik at du kan spørre oss om du lurer på noe i forhold til utfylling av skjema eller bruk av dette legemidlet. Dersom du heller vil at vi skal ringe deg på telefon, så er det bare å legge igjen telefonnummeret ditt i chat’en så tar en farmasøyt kontakt med deg umiddelbart.

På bakgrunn av dine svar kan du ikke kjøpe dette produktet reseptfritt. Er du usikker på et eller flere av spørsmålene, ta gjerne kontakt med oss. Du kan også kontakte din lege for mer informasjon om produktet.

For å sikre at du som kunde kan bruke Duraphat Reseptfri er vi pålagt til å stille deg noen spørsmål. Vi lagrer ikke informasjonen til senere, men bruker det for å sikre kontroll av hvem som får kjøpe produktet. Lurer du på noe, spør oss gjerne på chat eller telefon.

Høykonsentrert fluoridtannpasta skal kun brukes av vokse og ungdom over 16 år som har økt risiko for å få hull i tennene eller tannrøttene.

 • Hull i tennene (i løpet av de siste 3 årene)

 • Synlige tannrøtter

 • Vansker med tannhygiene (f.eks. tannregulering, sykdom)

 • Tørr munn av ulike årsaker (legemidler, rus, kreftbehandling, sykdommer, aldring)

På bakgrunn av dine svar kan du ikke kjøpe dette produktet reseptfritt. Er du usikker på et eller flere av spørsmålene, ta gjerne kontakt med oss. Du kan også kontakte din lege for mer informasjon om produktet.