Cetirizin Sandoz 10 mg tabletter 7 stk

- i handlekurven +
i handlekurven
På lager
SKU
557221
kr 39

Til korttidsbehandling av øye- og neseplager ved allergi, f.eks. pollenallergi, hos voksne og barn over 6 år.

Cetirizin er et reseptfritt legemiddel som inneholder virkestoffet cetirzindihydroklorid og har en antiallergisk effekt. Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Cetirizin Sandoz.

Dosering:
Voksne og barn over 12 år: 1 tablett daglig.
Barn mellom 6-12 år: 0,5 tablett 2 ganger daglig. Gjerne morgen og kveld.
Tablettene skal svelges med et glass væske. Kan tas med eller uten mat. Tabletten kan deles i to like doser.

Kontakt lege innen 3 dagers behandling hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.

Viktig informasjon:
Rådfør deg med lege dersom du har nedsatt nyrefunksjon. Du må om nødvendig få en lavere dose. Den nye dosen bestemmes av legen.

Rådfør deg med lege eller apotek hvis du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du er gravid eller ammer. Les pakningsvedlegget før bruk.

Vis mer informasjon Vis mindre informasjon
 • Produktegenskaper

  • SKU: 557221
  • Merker: Cetirizin
  • Forpakningsstørrelse: 7 stk
  • Klassifisering: Reseptfritt Legemiddel
 • Ingredienser

  Innhold per tablett. Virkestoff: Cetirizin 10 mg. Andre innholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose, laktosemonohydrat, magnesiumstearat, silika, kolloidal vannfri. Tablettdrasjering: Hypromellose, laktosemonohydrat, makrogol 4000, titandioksid (E 171).

Viagra Reseptfri er et legemiddel for erektil dysfunksjon (impotens) for menn over 18 år. Legemiddelet passer ikke for alle og vi vil derfor spørre deg noen spørsmål for å forsikre oss om at du kan bruke Viagra Reseptfri. Informasjonen i dette skjema blir ikke lagret. Lurer du på noe spør oss gjerne på chatten underveis.

Velg kjønn:

Dette produktet er kun tilgjengelig for menn

Bruker du amylnitritt, også kjent som “poppers”?

Bruker du medisin mot hjertekrampe?

Tar du et legemiddel som inneholder ritonavir mot HIV-infeksjon?

Tar du et legemiddel som kalles riociguat (Adempas) mot høyt blodtrykk i lungene?

Har du hatt hjerteinfarkt eller slag de siste seks månedene?

Har du noe av følgende:

 • Lavt blodtrykk?

 • Høyt blodtrykk som ikke er godt behandlet?

 • Hjertekrampe (angina)?

 • Uregelmessige hjerteslag eller hjertebank (palpitasjoner)?

Har du noen gang hatt synstap på ett øye på grunn av skade på synsnerven eller en arvelig øyesykdom?

Erektil dysfunksjon (impotens) kan i noen tilfeller være et tidlig symptom på hjerte- og karsykdom eller diabetes. Det er derfor anbefalt at du tar kontakt med legen din innen 6 måneder dersom du opplever vedvarende behov for Viagra Reseptfri. Dette for å utelukke underliggende årsaker til impotensen.

Veiledning fra farmasøyt:

For å kjøpe Viagra Reseptfri er det et krav at man har kontakt med en farmasøyt under kjøpet. Vi oppretter derfor automatisk et chatvindu når du trykker videre, slik at du kan spørre oss om du lurer på noe i forhold til utfylling av skjema eller bruk av dette legemidlet. Dersom du heller vil at vi skal ringe deg på telefon, så er det bare å legge igjen telefonnummeret ditt i chat’en så tar en farmasøyt kontakt med deg umiddelbart.

På bakgrunn av dine svar kan du ikke kjøpe dette produktet reseptfritt. Er du usikker på et eller flere av spørsmålene, ta gjerne kontakt med oss. Du kan også kontakte din lege for mer informasjon om produktet.

For å sikre at du som kunde kan bruke Duraphat Reseptfri er vi pålagt til å stille deg noen spørsmål. Vi lagrer ikke informasjonen til senere, men bruker det for å sikre kontroll av hvem som får kjøpe produktet. Lurer du på noe, spør oss gjerne på chat eller telefon.

Høykonsentrert fluoridtannpasta skal kun brukes av vokse og ungdom over 16 år som har økt risiko for å få hull i tennene eller tannrøttene.

 • Hull i tennene (i løpet av de siste 3 årene)

 • Synlige tannrøtter

 • Vansker med tannhygiene (f.eks. tannregulering, sykdom)

 • Tørr munn av ulike årsaker (legemidler, rus, kreftbehandling, sykdommer, aldring)

På bakgrunn av dine svar kan du ikke kjøpe dette produktet reseptfritt. Er du usikker på et eller flere av spørsmålene, ta gjerne kontakt med oss. Du kan også kontakte din lege for mer informasjon om produktet.