1 av 4 har hodepine ukentlig

Stress og lite søvn er hovedårsakene til hodepine, etterfulgt av sykdom. Dette viser tall fra en undersøkelse* utført på vegne av Apotera.

– Det er kjent at mange bruker smertestillende regelmessig, og undersøkelser viser også at flere unge voksne under 30 år bruker smertestillende sammenlignet med eldre voksne, sier Mia Meland, farmasøyt og fagansvarlig i Apotera.no.

Det kan se ut til at en stor andel bruker smertestillende på grunn av hodepine og andre plager som kommer av stress og utfordringer med søvn. Dette henger med andre ord tett sammen.

Hodepine kan forårsakes av mange ulike faktorer slik som for lite søvn, mat og væske, ved forkjølelse eller annen luftveissykdom, menstruasjon, stress og mye mer. I de fleste tilfeller er hodepine i seg selv en ufarlig tilstand. Dersom du vet årsaken til hodepinen er det anbefalt å forebygge og unngå faktorer som kan utløse hodepinen. I sjeldne tilfeller er hodepinen av alvorlig art, slik som hjernerystelse, hjernehinnebetennelse og hjerneslag.

Les mer om hodepine og når det er anbefalt å ta kontakt med lege.

*Undersøkelsen er gjennomført av YouGov på vegne av Apotera i oktober 2021. 1001 personer over 18 år svarte på undersøkelsen. Data er innsamlet slik at de utgjør et representativt utvalg av den norske befolkningen med utgangspunkt i målgruppen.

 

Viagra Reseptfri er et legemiddel for erektil dysfunksjon (impotens) for menn over 18 år. Legemiddelet passer ikke for alle og vi vil derfor spørre deg noen spørsmål for å forsikre oss om at du kan bruke Viagra Reseptfri. Informasjonen i dette skjema blir ikke lagret. Lurer du på noe spør oss gjerne på chatten underveis.

Velg kjønn:

Dette produktet er kun tilgjengelig for menn

Bruker du amylnitritt, også kjent som “poppers”?

Bruker du medisin mot hjertekrampe?

Tar du et legemiddel som inneholder ritonavir mot HIV-infeksjon?

Tar du et legemiddel som kalles riociguat (Adempas) mot høyt blodtrykk i lungene?

Har du hatt hjerteinfarkt eller slag de siste seks månedene?

Har du noe av følgende:

  • Lavt blodtrykk?

  • Høyt blodtrykk som ikke er godt behandlet?

  • Hjertekrampe (angina)?

  • Uregelmessige hjerteslag eller hjertebank (palpitasjoner)?

Har du noen gang hatt synstap på ett øye på grunn av skade på synsnerven eller en arvelig øyesykdom?

Erektil dysfunksjon (impotens) kan i noen tilfeller være et tidlig symptom på hjerte- og karsykdom eller diabetes. Det er derfor anbefalt at du tar kontakt med legen din innen 6 måneder dersom du opplever vedvarende behov for Viagra Reseptfri. Dette for å utelukke underliggende årsaker til impotensen.

Veiledning fra farmasøyt:

For å kjøpe Viagra Reseptfri er det et krav at man har kontakt med en farmasøyt under kjøpet. Vi oppretter derfor automatisk et chatvindu når du trykker videre, slik at du kan spørre oss om du lurer på noe i forhold til utfylling av skjema eller bruk av dette legemidlet. Dersom du heller vil at vi skal ringe deg på telefon, så er det bare å legge igjen telefonnummeret ditt i chat’en så tar en farmasøyt kontakt med deg umiddelbart.

På bakgrunn av dine svar kan du ikke kjøpe dette produktet reseptfritt. Er du usikker på et eller flere av spørsmålene, ta gjerne kontakt med oss. Du kan også kontakte din lege for mer informasjon om produktet.

For å sikre at du som kunde kan bruke Duraphat Reseptfri er vi pålagt til å stille deg noen spørsmål. Vi lagrer ikke informasjonen til senere, men bruker det for å sikre kontroll av hvem som får kjøpe produktet. Lurer du på noe, spør oss gjerne på chat eller telefon.

Høykonsentrert fluoridtannpasta skal kun brukes av vokse og ungdom over 16 år som har økt risiko for å få hull i tennene eller tannrøttene.

  • Hull i tennene (i løpet av de siste 3 årene)

  • Synlige tannrøtter

  • Vansker med tannhygiene (f.eks. tannregulering, sykdom)

  • Tørr munn av ulike årsaker (legemidler, rus, kreftbehandling, sykdommer, aldring)

På bakgrunn av dine svar kan du ikke kjøpe dette produktet reseptfritt. Er du usikker på et eller flere av spørsmålene, ta gjerne kontakt med oss. Du kan også kontakte din lege for mer informasjon om produktet.